Terapien som en opdagelsesrejse

Du kan opfatte den professionelle terapeutiske samtale med mig som en opdagelsesrejse i dit indre psykiske landskab. Jeg er din følgesvend udstyret med en viden, nogle metoder og nogle evner, der kan støtte dig i at opnå den øgede bevidsthed og det mod, som det vil kræve at gå den vej videre, som er din.

Vi vil sammen kunne udforske årsagerne til den smerte, du føler, og undersøge de muligheder, som du har, for at komme et sted hen, hvor du kan mærke dig selv, leve som den, du er, i et liv, hvor du trives.

At føle tillid

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg underlagt De Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og herunder en omfattende tavshedspligt. Det betyder, at du i min klinik og i samtalen med mig vil være i et fortroligt rum, hvor du kan udtrykke dig frit og fortælle om det, der er svært, uden at det kommer videre til andre. Følelsen af grundlæggende tillid vil danne udgangspunktet for, at vi sammen kan udforske det vendepunkt, du står midt i.

Det bærende element i vores samtale er, at du har en følelse af, at du kan have tillid til mig. Din tillid til mig er ikke noget, jeg tager for givet, men noget, som jeg ved først opstår, når du føler at jeg forstår dig både intellektuelt og følelsesmæssigt. For nogle mennesker kan noget af det sværeste i verden være at have tillid til andre. Måske fordi man alt for ofte har følt sig misforstået.

At blive forstået

Under en samtale i min klinik får du mulighed for at invitere mig ind i dit indre psykiske landskab, hvor en af mine opgaver vil være at sørge for, at de indsigter, som jeg opnår igennem vores samtale, harmonerer med den forståelse, du har af dig selv, dit liv og den vej, der har ført dig til det sted, hvor du står i dag.

Jeg er bevidst om, at du skal være og føle dig forstået i samtalen med mig, for at du vil kunne - og bevare lysten til fortsat at - gå terapiens uforudsigelige og til tider kuperede vej sammen med mig. Derfor vil du under en samtale med mig opleve, at jeg stiller spørgsmål til det, du fortæller mig. Og du vil opleve, at jeg beder dig om at uddybe det, du fortæller om. Du vil formentlig også opleve, at det nogle gange kan være let, og andre gange svært, at finde de ord og svar, som vækker genklang indeni dig.

Terapiens formål

At spørge, hvad målet med opdagelsesrejsen er, kan oversættes til et spørgsmål om, hvad formålet med terapien er. Formålet med terapien vil være at opnå en øget bevidsthed, fordi der med en øget bevidsthed åbnes for nye erkendelser og muligheder. Nye erkendelser og muligheder, der vil kunne gøre en verden til forskel i forhold til at kunne leve med eller ændre på det, der gør, at noget i livet her og nu er blevet så svært.