Jeg er født i 1985 og blev færdiguddannet psykolog fra Syddansk Universitet i 2018. I 2006 tog jeg sosu-hjælper uddannelsen og har i mere end 10 år arbejdet indenfor ældre, handicap og det psykiatriske område. I 2010 færdiggjorde jeg en bachelor i filosofi.

Min uddannelsesvej afspejler min interesse og passion for at bevæge mig tættere på en forståelse for den menneskelige eksistens, med omsorgen og den kritiske tænkning som udgangspunkt. Min grundlæggende omsorgsfulde, nysgerrige og udforskende livsindstilling vil du opleve i et møde og i en samtale med mig.

Psykologisk praksisorienteret erfaring

Jeg har efterstræbt at opnå så meget som mulig erfaring med krisebehandling og psykoterapi under min uddannelse. Derfor valgte jeg i 2012 at tage til det østafrikanske land Rwanda, for at arbejde ved Det Neuropsykiatriske Hospital Ndera. Her var mine arbejdsopgaver at assistere i forbindelse med uddannelse af psykologistuderende og ved psykoterapeutiske samtaler.

I 2013 var jeg i praktik i Cape Town i Sydafrika ved The Trauma Centre for Survivors of Violence and Torture. Her arbejdede jeg udelukkende med krisebehandling og psykoterapi.

I 2014 tilbragte jeg et år i psykologenheden på Brystkirurgisk Afdeling ved Ringsted Sygehus, hvor min primære opgave var at varetage psykologbehandling af brystkræftpatienter og deres pårørende.

Personlige valg

Jeg har af flere omgange forlænget min uddannelse, og ventet med at påtage mig et arbejde som praktiserende psykolog efter endt uddannelse. De valg er truffet ud fra et ønske om, at tilgodese og indrette mig i overensstemmelse med mine børns psykologiske tilknytningsbehov og adfærd, ved, i mangel af et bedre begreb, "at hjemmepasse". I den forbindelse har jeg udvidet min viden indenfor det udviklingspsykologiske, det spædbarnsterapeutiske og det tilknytningsteoretiske område igennem selvstudie og kurser.

Jeg har under og efter afslutningen af min uddannelse delt min psykologfaglige viden i relation til mine samfundskritiske betragtninger på bloggen Verden ved siden af.