Hvorfor søge hjælp hos en psykolog?

Årsager til at søge hjælp hos en psykolog kan være mange, men fælles for alle henvendelser er, at der er sket en erkendelse af, at noget i livet er blevet for svært og ubærligt at gå med alene eller sammen med ens nærmeste. En erkendelse, som kan være svær, men samtidig være en af dem, der kan gøre en verden til forskel i en situation eller periode i livet, der kan virke fastlåst og uoverskuelig.

Nogen gange kan vi selv have en forestilling om, hvad vores psykiske belastning skyldes, men kan føle os ude af stand til at ændre på tilstanden. Andre gange kan vi være mere i tvivl om, hvad de dybere årsager til vores mistrivsel er. Under alle omstændigheder er det slet ikke meningen, at vi skal gå rundt i livet og bære på traumer, sorg og smerte alene. Og i begge tilfælde kan det at tale med en psykolog føre til dybere indsigter og en øget bevidsthed, der gør det muligt at bevæge sig videre i livet. Og i en retning, som føles mere sand.

 

Begrebet "krise"

Begrebet “krise” nedstammer oprindelig fra det græske ord krísis, der bruges til at beskrive en tilspidsning, der kan komme til udtryk som en problematisk forandringssituation forbundet med et vendepunkt. De fleste mennesker vil opleve, at livet på et tidspunkt kaster dem ud i noget, der medfører et vendepunkt, som det kræver ekstra hjælp, omsorg og bevidsthedsarbejde, at vende mod dybere erkendelser, ny mening eller retning i livet.